CURSUS MINDFULNESS

Wat is mindfulness
Mindfulness betekent bewust aanwezig zijn in het hier en nu. Aandachtig en met een open houding in het leven staan. Zonder te oordelen vanuit een vriendelijke houding willen begrijpen wat er aan de hand is. Aanwezig zijn bij waar je mee bezig bent en niet ergens anders zijn met je gedachten.
Door bewust en vriendelijk aanwezig te zijn gedurende je dag ontstaan er van binnenuit veranderingen in je houding ten opzichte van jezelf en anderen.
Wanneer je erop gaat letten merk je dat je meestal in gedachten bent, over wat je allemaal nog moet doen of over wat al in het verleden ligt. En dat je denken vaak ook nog eens voortdurend bezig is met oordelen en vergelijken. Met mindfulness leer je de houding aan te nemen van een onpartijdige getuige ten opzichte van die stroom van gedachten en emoties. Je leert te observeren, door je eigen vooroordelen en angsten heen te kijken, er een zekere afstand toe te creëren. De bewustzijnstraining houdt in dat je je oordelen opschort. Je ontwikkelt een grotere mate van geduld en mildheid ten opzichte van jezelf, in de zin van volledig open zijn voor alles wat zich aandient. In de cursus leer je hoe je denken te kalmeren, niet in je emoties te verdrinken, je lichaam te ontspannen, je te concentreren en meer helder aanwezig te zijn bij wat je doet.
"Als je op deze wijze de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen ervaring zet je een krachtige en mogelijk transformerende stap naar heling, welbevinden en geluk", omschrijft Jon Kabat-Zinn (de bedenker van de term Mindfulness) het resultaat van dagelijks toepassen van mindfulness in je leven.

Resultaat
Behalve een verdieping van je leven geeft het beoefenen van mindfulness wetenschappelijk bewezen resultaten voor mensen die last hebben van stress en spanning, burnout zijn (geweest), ziek zijn of pijn hebben of op een andere manier lijden. De stressreductie en ontspanning die geoefend worden bij mindfulness kunnen de kwaliteit van leven en werken aanzienlijk verbeteren. Piekeren neemt af en je komt fysiek en geestelijk meer tot rust. Je wordt aardiger voor jezelf en anderen, krijgt meer zelfvertrouwen en wordt minder oordelend.
Wat dagelijks oefenen in mindfulness je oplevert is dat je opmerkzaam, met zachte open aandacht aanwezig leert zijn bij wat er nu is. En dus niet met je aandacht in het verleden of in de toekomst (wat je allemaal nog moet en wilt, straks, morgen, later). Dit geeft je rust, maakt je psychisch meer weerbaar, laat je beter omgaan met stress en hectiek, leert je beter waarnemen van en omgaan met je negatieve gedachten en emoties, geeft je meer helderheid, de beschikking over je talenten, brengt je beter in contact met je zelf en de ander, geeft meer veiligheid en plezier.

Werkwijze
Tijdens de persoonlijke en intensieve bijeenkomsten werken we met ademhalingstechniek, ontspanningsoefeningen, geleide meditatie en visualisatie. Verdieping, humor en liefdevolle aandacht zijn kernwoorden voor mijn werkwijze. Er is voldoende ruimte voor ieders inbreng. Van de deelnemers verwacht ik een open houding, een 'beginners mind' zoals dit in het zenboeddhisme heet. Het beste resultaat met mindfulness verkrijg je door een sterke betrokkenheid te voelen om aan jezelf te 'werken'. Dit vraagt dat je tijdens de cursusweken tijd besteedt aan het thuis in praktijk brengen van de aangereikte oefeningen.

Praktische informatie
8 wekelijkse bijeenkomsten in Zutphen, op een nader te bepalen dagdeel. Groepsgrootte 8-12 personen. Kosten: €300. Aanvang: neem contact op voor eerstvolgende cursus. Doorlopende groep ook mogelijk als je ervaring hebt met Mindfulness of Vipassana.

Opgave en meer informatie via e-mail.