STIJL VAN WERKEN

De adviseurs, coaches en trainers binnen ons samenwerkingsverband hebben een balans gevonden tussen gevoel en verstand en zijn in staat om intuïtieve mensenkennis te koppelen aan een doelgerichte werkwijze.
We sluiten in onze aanpak nauw aan bij de vragen van de mensen waarmee we werken.

Aan het begin van elk traject nemen we ruim de tijd om gezamenlijk concrete en realistische doelen te formuleren. JUNO is in haar aanpak gericht op het versterken van de kwaliteiten, het in vrijheid verkennen van eigen grenzen en op zoek gaan naar onvermoede vermogens bij haar cliënten; zij heeft als uitgangspunt dat geïnspireerd en met plezier werken voor iedereen wenselijk en ook haalbaar is. We bieden veel ruimte aan intuïtie en creativiteit om wezenlijke vragen te onderzoeken.

Uiteindelijk resultaat is haalbare doelen en een concreet stappenplan.
Door onze inspirerende inzet weten we vaak het goede boven te halen in mensen. We combineren veiligheid met een stevige confrontatie en gaan respectvol om met het eigen proces en de persoonlijke verantwoordelijkheid.

Voor meer informatie en voor een prijsopgave kunt u contact met ons opnemen. Graag lichten wij in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden voor u of uw organisatie toe.


Bureau JUNO
Drs. Ingrid P.M. Linders
Vordensebinnenweg 39
7231BB Warnsveld
tel: 0575 844759 / 06 2345 0713
e-mail: burojuno@chello.nl


Als u meer wilt weten e-mail ons dan.