WERKGEBIEDEN

Organisatieontwikkeling
JUNO adviseert management en P&O over ontwikkeling van afdeling en organisatie. Als sparringpartner denken we graag met u mee en willen wij u begeleiden bij trajecten op het gebied van visieontwikkeling, beleidsimplementatie, verandermanagement, mobiliteit en ontwikkeling van menselijk potentieel.

Coaching
Managementcoaching. Vragen vanuit leidinggevenden kunnen van diverse aard zijn: ondersteunen van beginnende managers, coachen van vrouwelijke managers in een 'mannencultuur', begeleiden bij een reorganisatie, veranderingstrajecten implementeren, ontwikkelingsplannen maken voor de afdeling, coachen en motiveren van je team, conflicthantering met een of enkele medewerkers, coachen als stijl van leidinggeven.

Teamcoaching. Coachen van nieuwe teams of teams die een verandering door (moeten) maken

Persoonlijke coaching. In het traject staat het persoonlijk functioneren centraal. We werken aan het versterken van de beroepshouding en het ontwikkelen van een kritische kijk op het eigen handelen. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn bezieling, afstemmen van persoonlijke kwaliteiten op organisatiedoelen, een sterkte/zwakteanalyse van de eigen stijl, doelgericht werken, tijd- en energiemanagement, maar zeker ook vragen van meer persoonlijke aard. Graag zijn we mentor voor mensen die wat dieper op de zaken en zichzelf in willen gaan, die geen genoegen nemen met oppervlakkige oplossingen.

Loopbaancoaching. Loopbaantrajecten voor individu of kleine groep. Doel is inzicht verwerven in eigen capaciteiten en mogelijkheden, inspiratie, wensen en bereidheden ten aanzien van de loopbaan. Gezamenlijk maken we een persoonsprofiel en een functieprofiel, gebaseerd op bezieling, kwaliteiten en beperkingen, opleiding en ervaring. Laatste stap van het traject is een realistisch loopbaanplan, inclusief opleidingswensen en een tijdsplanning.

Herstel coaching. Voor mensen die langdurig ziek dreigen te worden of dat al zijn bieden we herstel coaching aan. Doel van deze intensieve gesprekken is via zelfmanagement hernieuwd perspectief ontwikkelen op de eigen loopbaan, stress leren hanteren, creativiteit en plezier in het werk hervinden en de balans herstellen tussen mens en werk. Dit zelfonderzoek richt zich behalve op de dingen die je anders had willen doen vooral ook op je kracht en kwaliteit.

Trainingen en Mediation
JUNO en haar collega's verzorgen alle trainingen die voortkomen uit door haar in samenwerking met de organisatie opgestelde ontwikkelplannen. We geven daarnaast ook op zichzelf staande trainingen in teamcoaching, adviesvaardigheden, coaching als stijl van leidinggeven, competentie-management, projectmanagement, opzetten en uitvoeren van intervisie, energiemanagement, communicatie en gesprekstechnieken, klantgerichtheid, presentatievaardigheden. Door middel van Mediation helpen wij u bij conflicten.


Mindfulness en Energiewerk
Individuele sessies of wekelijkse bijeenkomsten in groepsverband. Doel is bewustwording, stressmanagement, persoonlijke groei, vitaliteit, vormgeven aan spiritualiteit.

Cursus Mindfulness klik hier

Als u meer wilt weten e-mail ons dan.